Johannesakademin vill möjliggöra teologiska studier och forskning i en miljö där dagliga tideböner och regelbunden eukaristi firas. Den unga kyrkans självklara förening av studier och bön utgör akademins ledstjärna. Så skapades en gång den berömda devis som var rådande under den odelade kyrkans tid: ”Teolog är den som ber i ande och sanning, och den som ber i ande och sanning är teolog.”

Med sin inriktning på den tidiga monastiska traditionen vill Johannesakademin i kurser, seminarier och rundabordssamtal ge näring åt och redskap för en teologisk och andlig fördjupning som idag efterfrågas av alltfler, samt bidra till att göra denna tradition tillgänglig för dagens svenska kristenhet. Genom ett bibliotek med samma inriktning, kombinerat med ett generöst studierum i Nya Slottet, ger Johannesakademin även möjlighet för kortare och längre vistelser för forskning eller personliga studier.

Johannesakademin, liksom tidskriften Pilgrim, förvaltas av Den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Akademin riktar sig till såväl lekmän som präster och pastorer som söker fördjupning och fortbildning. Studier inom Johannesakademin kräver inga akademiska meriter, endast ett genuint intresse. Genom att vara en mötesplats för människor som söker de för hela kristenheten gemensamma rötterna vill Johannesakademin verka för en större enhet mellan kyrkans olika traditioner.

Johannesakademins ledningsgrupp består av

 • Samuel Rubenson (preses) Professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och präst i Svenska kyrkan.
 • f Misha Jaksic ortodox präst och samordnare för de ortodoxa kyrkorna i Sveriges Kristna Råd.
 • Per Rönnegård Teologie doktor i Nya testamentets exegetik och präst i Svenska kyrkan.
 • Christina Schöldstein Teolog och konst- och litteraturvetare tillhörig den ortodoxa kyrkan.
 • Thomas Stoor, TD och domkyrkokaplan vid Linköpings domkyrka.

Kollegium

För fortbildning i Johannesakademin står, när tid och krafter tillåter, de lärare som ingår i akademins lärarkollegium. Till detta hör:

 • Docent Helena Bodin, Stockholms universitet och Newmaninstitutet, Uppsala
 • Professor Per-Arne Bodin, Stockholms universitet
 • Professor Stephan Borgehammar, Lunds Universitet
 • FD Britt Dahlman, Lunds Universitet
 • Docent Anders Ekenberg, Newmaninstitutet
 • Docent Ezra Gebremedhin, Uppsala Universitet
 • TD Patrik Hagman, Åbo Akademi
 • TD Joel Halldorf, Teologiska Högskolan i Stockholm
 • Pastor Peter Halldorf, redaktör för tidskriften Pilgrim, Bjärka-Säby
 • TD Michael Hjälm, S:t Ignatius teologiska seminarium och studieförbundet Bilda
 • Protohierei Misha Jaksic, Heliga Annas ortodoxa församling, Linköping
 • TK, FK Torsten Kälvemark, kulturskribent, Södertälje
 • Seniorrådgivare Harad Olsen, Universitetet i Agder
 • TD Johannes Pulkkanen, Umeå universitet och Newmaninstitutet
 • Professor Samuel Rubenson, Lunds universitet
 • TD Henrik Rydell Johnsén, Lunds Universitet
 • TD Per Rönnegård, präst, Svenska kyrkan
 • FK, TK Christina Schöldstein, författare, Malmö
 • Broder Ingmar Svantesson, benediktinmunk, den helige Benedictus kloster.