Stödkrets

Som stödjare till Johannesakademin bidrar du till utvecklingen av akademins arbete och får fortlöpande information om kurser och föreläsningar. Stödjare har 200 kr rabatt på Johannesakademins samtliga kurser och 100 kr i rabatt på seminariedagar. Som stödjare har du även förtur till de resor som akademin anordnar.

Du anmäler dig som stödjare genom att sätta in årsavgiften 200 kr på Plusgiro 53 08 38-2 och ange Stödkrets.