Kalender

12 maj

09.00 Morgonbön och frukost
10.15 Föreläsning på temat “Syndabekännelse och bön om förlåtelse under kyrkans första två århundraden”. TD Richard Roitto, Teologiska Högskolan i Stockholm.
11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling. De hålles som frukostföreläsningar i Mathiassalen i Linköping domkyrka efter morgonbönen i domkyrkans kor och frukost i domkyrkotornet.

Tills vidare samlas översättningsseminarierna i Gamla Domprostgården, Storgatan 47, eftersom Studiecentrum
genomgår en ombyggnation.

21 maj Annandag pingst
Ekumeniskt seminarium på temat Andlig fostran –
Om kyrkan som skola

Är tro något man kan läras och övas i? Har negativa erfarenheter av krävande fostran och enkel lära skapat ett tomrum i kyrkorna, där vi inte längre vet vad vi ska göra?
Medverkande: Biskop em Hans-Erik Nordin, Kardinal Anders Arborelius, Universitetslektor Lovisa Bergdahl, Fader Misha Jaksic, Pastor Magnus Persson, Professor Samuel Rubenson.

Pris: 700 kr (Student 400 kr)
Anmälan & info: anmalan@ekibs.se

25-27 januari 2019
Symposium om Fjodor Dostojevskij
Skuld, dårskap godhet 

Medverkande: Rowan Williams, Per-Arne Bodin, Jayne Svenungsson, Elena Namli, Jan Erixon och Samuel Rubenson.

Anmälan & info: anmalan@ekibs.se

 

 

Vi håller våra evenemang i samarbete med

Bilda2