Kalender

11 november

09.00 Morgonbön och frukost
10.15 Föreläsning på temat “Johannes Cassianus: Bryggan mellan västlig och östlig monastisk tradition”. FD Britt Dahlman
11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling. De hålles som frukostföreläsningar i Mathiassalen i Linköping domkyrka efter morgonbönen i domkyrkans kor och frukost i domkyrkotornet.

Tills vidare samlas översättningsseminarierna i Gamla Domprostgården, Storgatan 47, eftersom Studiecentrum
genomgår en ombyggnation.

16 december

09.00 Morgonbön och frukost
10.15 Föreläsning på temat “Martin Luther: Nyttan och faran med att läsa ökenfädernas tänkespråk”. TD Per Rönnegård
11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling. De hålles som frukostföreläsningar i Mathiassalen i Linköping domkyrka efter morgonbönen i domkyrkans kor och frukost i domkyrkotornet.

Tills vidare samlas översättningsseminarierna i Gamla Domprostgården, Storgatan 47, eftersom Studiecentrum
genomgår en ombyggnation.

Vi håller våra evenemang i samarbete med

Bilda2