Kalender

15 september

10.00 Morgonbön följt av kaffe
10.30 Föreläsning på temat “Lekmannadominikaner i Norden – en lång historia”. Carina Björklind OP, konsulent på Studieförbundet Bilda.
Carina, som leder lekmannadominikanerna i Linköping, berättar om vad lekmannaordnar i den katolska kyrkan är och om lekmannadominkanernas långa historia och roll i kyrka och samhälle i historia och nutid. 

11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings domkyrkas vänner. Morgonbönen bes i domkyrkans kor innan vi går till föredraget i Mathiassalen.

Vi möts för översättningsseminarium i Gamla Domprostgården, Storgatan 47. Ingen föranmälan krävs. För information och förberedelsematerial: johannesakademin.per@gmail.com 

13 oktober

10.00 Morgonbön följt av kaffe
10.30 Föreläsning på temat “Evangelisk ortodox – en paradox eller en möjlighet”. Biskop  Thomas Andersson och presbyter Christian Brenning.
Thomas Andersson och Christan Brenning berättar om sin församling där många är evangelikaler som funnit sitt hem i den ortodoxa tron. I föredraget får vi följa med på hur denna rörelse hittade till Sverige och hur den balanserar frikyrklig och Ortodox spiritualitet. 

11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings domkyrkas vänner. Morgonbönen bes i domkyrkans kor innan vi går till föredraget i Mathiassalen.

Vi möts för översättningsseminarium i Gamla Domprostgården, Storgatan 47. Ingen föranmälan krävs. För information och förberedelsematerial: johannesakademin.per@gmail.com 

17 november

10.00 Morgonbön följt av kaffe
10.30 Föreläsning på temat “Att leva med Lukasevangeliet”. Lennart Thörn, pastor i Evangeliska frikyrkan.
Lennart Thörn är aktuell med bibelkommentaren “Ordets tillblivelse” som behandlar Lukasevangeliet. I föredraget tar Thörn med oss på den resa som han gjort tillsammans med Lukasevangeliet i närmare tretton år, och vi får djupdyka i evangeliets hemligheter och svårigheter.
11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings domkyrkas vänner. Morgonbönen bes i domkyrkans kor innan vi går till föredraget i Mathiassalen.

Vi möts för översättningsseminarium i Gamla Domprostgården, Storgatan 47. Ingen föranmälan krävs. För information och förberedelsematerial: johannesakademin.per@gmail.com 

25-27 januari 2019
Symposium om Fjodor Dostojevskij
Skuld, dårskap godhet 

Medverkande: Rowan Williams, Per-Arne Bodin, Jayne Svenungsson, Elena Namli, Jan Erixon och Samuel Rubenson.

Anmälan & info: anmalan@ekibs.se

 

 

Vi håller våra evenemang i samarbete med

Bilda2