Kalender

 

10 mars

09.00 Morgonbön och frukost
10.15 Föreläsning på temat “Är vi delaktiga i Guds skönhet? – Dionysios Areopagita om människan och Gud”. TD Fredrik Heiding S.J., Newmaninstitutet, Uppsala.
11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling. De hålles som frukostföreläsningar i Mathiassalen i Linköping domkyrka efter morgonbönen i domkyrkans kor och frukost i domkyrkotornet.

Tills vidare samlas översättningsseminarierna i Gamla Domprostgården, Storgatan 47, eftersom Studiecentrum
genomgår en ombyggnation.

7 april

09.00 Morgonbön och frukost
10.15 Föreläsning på temat “Maria – från ekumenisk stötesten till gemensam förebild”. FD Lovisa Bergdahl, Södertörns Högskola.
11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling. De hålles som frukostföreläsningar i Mathiassalen i Linköping domkyrka efter morgonbönen i domkyrkans kor och frukost i domkyrkotornet.

Tills vidare samlas översättningsseminarierna i Gamla Domprostgården, Storgatan 47, eftersom Studiecentrum
genomgår en ombyggnation.

12 maj

09.00 Morgonbön och frukost
10.15 Föreläsning på temat “Syndabekännelse och bön om förlåtelse under kyrkans första två århundraden”. TD Richard Roitto, Teologiska Högskolan i Stockholm.
11.30 – 17.00 Översättningsseminarium

Johannesakademins föreläsningar sker i samverkan med Linköpings domkyrkoförsamling. De hålles som frukostföreläsningar i Mathiassalen i Linköping domkyrka efter morgonbönen i domkyrkans kor och frukost i domkyrkotornet.

Tills vidare samlas översättningsseminarierna i Gamla Domprostgården, Storgatan 47, eftersom Studiecentrum
genomgår en ombyggnation.

Vi håller våra evenemang i samarbete med

Bilda2