Kalender

Översättningsseminarier

Översättningsseminarierna hålls via webbverktyget Zoom. Ta kontakt med Per Rönnegård (johannesakademin.per@gmail.com) om du vill delta, så skickar han ut uppgifter för webbmötet.

27/2
27/3
8/5 (eventuellt på plats i Linköping om smittläget har förbättrats radikalt)

Vi samlas i biblioteket i Domkyrkans församlingshem i Linköping. Ingen föranmälan krävs.
I översättningsseminarierna arbetar vi med den grekiska systematiska samlingen av Ökenfädernas tänkespråk, en samling som ännu inte finns utgiven på svenska. Vi arbetar oss successivt igenom de 21 kapitel som texten består av. Seminarierna är öppna för såväl nybörjare som vana översättare. Den erfarne får nöjet att arbeta tillsammans med andra, och nybörjaren (eller den ringrostige) ges möjlighet att utveckla sin grekiska. Det är en fördel att delta kontinuerligt, men det går även bra att komma enstaka gånger. Seminarierna förväntas leda till en komplett svensk
översättning av den systematiska samlingen av tänkespråk.
För information och förberedelsematerial kontakta Per Rönnegård: johannesakademin.per@gmail.com

Vi håller våra evenemang i samarbete med

Bilda2