Kalender

6-8 september Från Antonios till Athos

Fördjupningshelg om östkyrkans spiritualitet på Nya Slottet Bjärka-Säby

Dagarna leds av Samuel Rubenson och Peter Halldorf.

Anmälan: anmalan@ekibs.se

28 september Översättningsseminarium

10.30 – 17.00 i Gamla domprostgården
Vi möts för översättningsseminarium i Gamla Domprostgården, Storgatan 47. Ingen föranmälan krävs.
I översättningsseminarierna arbetar vi med den grekiska systematiska samlingen av Ökenfädernas tänkespråk, en samling som ännu inte finns utgiven på svenska. Vi arbetar oss successivt igenom de 21 kapitel som texten består av. Seminarierna är öppna för såväl nybörjare som vana översättare. Den erfarne får nöjet att arbeta tillsammans med andra, och nybörjaren (eller den ringrostige) ges möjlighet att utveckla sin grekiska. Det är en fördel att delta kontinuerligt, men det går även bra att komma enstaka gånger. Seminarierna förväntas leda till en komplett svensk
översättning av den systematiska samlingen av tänkespråk.
För information och förberedelsematerial kontakta Per Rönnegård: johannesakademin.per@gmail.com

26 oktober Översättningsseminarium

10.30 – 17.00 i Gamla domprostgården

22-24 november Öknens vishet

En helg om och med ökenfädernas tänkespråk på Nya Slottet Bjärka-Säby

Per Rönnegård: Bibel, bön och meditation i tänkespråken
Britt Dahlman: Johannes Cassianus och förmedlingen av tänkespråken till väst
Samuel Rubenson: Öknens vishet i den medeltida mystiken

Under helgen ges alla möjlighet att pröva på arbetet med att ge öknens vishet en nutida svensk gestalt.

Anmälan: anmalan@ekibs.se

23 november Översättningsseminarium

på Bjärka-Säby

i samband med helgen (22-24/11) om tänkespråken Öknens vishet

Vi håller våra evenemang i samarbete med

Bilda2