Johannes Teologens Ikonmålarskola

Att måla ikoner

Ikonen är en bild som har samma syfte och funktion som Evangelierna, fastslår det ekumeniska konciliet i Nicaea år 787. Den Osynlige har visat sig i synlig gestalt och därför kan vi göra en bild av Honom. Ikonernas budskap är detsamma som Guds Ords: att Gud har blivit människa för att frälsa människan och låta sin avbild återupprättas i henne. ”Vi förkunnar vår frälsning i ord och verk” står det i en hymn om ikonerna. Att måla ikoner är att ta del i denna glädjens förkunnelse och låta den klinga ut i färg, ljus och skönhet.

Johannes Teologens Ikonmålarskola är en del av Johannesakademin och har sin verksamhet på Nya Slottet Bjärka-Säby, där Ekumeniska Kommuniteten är dess huvudman. Ända från början har huvudsyftet varit att med respekt för ikonmåleriets tusenåriga tradition erbjuda högkvalitativ undervisning med traditionella material och målartekniker i samspel med vedertagen ikonografi i samklang mot den bysantinska traditionens former och uttryck. Johannesakademin betonar värdet av både teori och praktik och i denna anda erbjuder ikonmålarskolan både kortare och längre undervisning på Nya Slottet och även på andra ändamålsenliga platser.

Aktuella pedagoger och konstnärer vid Johannes Teologens Ikonmålarskola

Christina Schöldstein

Christina Schöldstein

Christina Schöldstein är medlem av Johannesakademins ledningsgrupp och har sedan 2009 ansvar för Johannes Teologens Ikonmålarskola. Hon håller i teoriundervisningen med föreläsningar om det bysantinska ikonmåleriets bakgrund och historia, dess former och uttryck och dess betydelse för kyrkan och individen. Christina är teol. kand. med hebreiska och grekiska; fil. kand. med bl. a. konstvetenskap, litteraturvetenskap, psykologi samt rysk litteratur- och kulturhistoria vid Lunds universitet. Hon har fått sin Ikonografiutbildning på Nya Valamo och är specialiserad på ikonteologi och ikonografi och står också som författare till ikonografisk litteratur: Guld och Azur (2004) och Gläd Dig, Du som födde Ljuset (2011), titlar som även fått en plats universitetens litteraturlistor.

Djordje Čavkov

Djordje Čavkov

Konstnären och pedagogen i ikonmåleri Djordje Čavkov, Vadstena, har nioårig utbildning på konstskola och konstakademi i Makedonien. Under sin studietid arbetade han i kyrkor och kloster som konservatorselev i ikon- och freskomåleri. Både i Makedonien och i Sverige har han varit verksam som grafisk formgivare och med undervisning i bild och form. För närvarande arbetar han som bildlärare på Vadstena Folkhögskola. Han har haft ett flertal ikonutställningar och är representerad i bl. a. i Vadstena klosterkyrka (ikonkors och Pantokratorikon) och med en platsikon i Sankt Martins kyrka i Ekängen nära Linköping. Hemsida och länkar http://www.laus.se  

Nikol Konstante

Nikol Konstante

Konstpedagogen Nikol Konstante, Oslo, har konstnärlig högskoleexamen i inredningsarkitektur, utsmyckning och design från Aten, Grekland, och har dessutom bedrivit privatstudier i bysantinsk ikonmålning, restaurering och bysantinskt mosaikarbete, företrädesvis i kretensisk och makedonisk stil. Hon har varit ledare och lärare på skolan för Bysantinsk ikonmålning och bysantinsk mosaik på Pr. Elias i Aten i tio år. Bred utställningserfarenhet. I Norge, i Grekland och flera länder i Europa, Spanien, Belgien och Tyskland är hon verksam som pedagog, föreläsare, ikonograf och sångerska.

https://ikonkurs.webs.com/ | https://www.instagram.com/byzantine_iconpainting_courses/

Nikol Konstante kan kontaktas på: byzantineiconpainting@gmail.com

Robin Johansson

Robin Johansson

Ikonografen Robin Johansson har sin ikonverkstad på Antoniosgården, Kållandsö i Vänern, som är en del av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, i vilken Robin är aktiv som medlem. Robin är teologiskt skolad och verkar ideellt i pastorala uppgifter, men ägnar primärt sin arbetstid åt ikonerna. Han hämtar mycket inspiration för sitt hantverk hos bröderna och systrarna i det Ekumeniska Klostret i Bose, Italien, men hans främsta förebild inom den samtida ikonografin är Sankt Petersburgmålaren Georgii Gashev. Läs mer på www.ikonverkstaden.se och www.antoniosgarden.se