En enda kyrka

Professor Samuel Rubenson: “En enda kyrka” – ett fornkyrkligt perspektiv.

Biskop Anders Arborelius:  “En enda kyrka” – ett katolskt perspektiv.

Biskop Esbjörn Hagberg:  “En enda kyrka” – ett lutherskt perspektiv.

Teologen Torsten Kälvemark:  “En enda kyrka” – ett ortodoxt perspektiv.

Kyrkoledare Sofia Camnerin:  “En enda kyrka” – ett frikyrkligt perspektiv.