Annandag Pingst 2018

Samuel Rubenson
Fostran och undervisning i den tidiga kyrkan

Lovisa Bergdahl
Kyrkan och skolan, samtidsspaningar och utmaningar

Hans Erik Nordin
Utmaningar för en luthersk undervisningstradition idag

Anders Arborelius
Utmaningar för en katolsk undervisningstradition idag

Misha Jaksic
Utmaningar för en ortodox undervisningstradition idag

Magnus Persson
Utmaningar för en karismatisk undervisningstradition idag

Panelsamtal