Alexander Schmemann Symposium

Nya Slottet Bjärka-Säby
27-29 januari 2017

Should Liturgy Matter Outside the Church?
David L Fagerman

 

Schmemanns ofullbordade idé om liturgisk teologi
Michael Hjälm

 

Tradition och förnyelse – liturgisk teologi i Svenska kyrkan
Lena Petersson

 

Levande gudstjänst – teologins uttryck och folkets behov
Martin Modéus

 

Can Theology Be Done Outside the Academy?
David L Fagerberg

 

Liturgy as Participation in the Life of God
Panelsamtal mellan David L Fagerberg, Lena Petersson, Michael Hjälm och Martin Modéus.

 

Do We Need Liturgy in our Life?
David L Fagerberg